Selasa, 9 Jun 2015

Lagu Kong

                                                                         Lagu KongAssalamualaikum, semua.

Lagu Kong ini dinyanyikan dengan rentak "Lagu Anak Kampung"


Cuti sekolah nanti bercuti pergi Hong Kong. Terjumpa pula kingkong. Kingkong bagi laici kong.Laici kong terjatuh kingkong tolong ambilkan laici kong. Aku amat suka bercuti pergi Hong Kong tetapi dah nak balik ke tempat asalku.Aku sedih tapi tidak mengapa aku rela. :) 


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  Arina
Image result for hong kong

Khamis, 13 November 2014

MAMPU ATAU TIDAK?

                                                                        ENGLISH

                                                                     Capable or not?

            Did I catch my fall class or classes? how is this? made me dizzy. Even though I had the highest score but somehow also about my character? Capable or not?
         
                                                                       
                                                                            한국인

                                                                         가능 여부?
           
             내 가을 클래스 또는 클래스를 잡 았나요? 이 어때요? 나를 어지럽게했다. 비록 내 캐릭터에 대해 어떻게 든 또한 가장 높은 점수 만했다? 가능 여부?